แผนการดำเนินงาน

Display:

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

65092901 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566
 9 ดาวน์โหลด
 9.11 MB
 04-1010-2565
Average Rating:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566

650411 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕
 5 ดาวน์โหลด
 8.16 MB
 20-0404-2565
Average Rating:

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

641007 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
 12 ดาวน์โหลด
 4.46 MB
 07-1010-2564
Average Rating:

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔